tom2569h 發表於 2012-11-7 21:14:59

真人真事,發生系自己身上既追女仔故事

呢件事發生系2008年, 當年本人係中四學生, 每逄午膳都要到家政室幫忙, 就系呢段時間, 我識左個女仔, 佢叫MELAINE。

佢比我細一年, 佢同樣成日都要去家政, 室幫忙做野, 自此我地就熟絡左, 成日見到面都會傾計, 當時的確好開心, 平時大家都會用電話聯絡咁, 漸漸地, 我更了解佢, 我覺得佢好顧家, 有愛心, 又有責任感, 加上讀書成績好, 漸漸地我鍾意左佢, 成日都會諗起佢。

例如睇佢FB既相, 將佢D相D去自己部手機到, 得閒自己拎出來睇, 我冇立即表白, 只叫朋友觀察, 慢慢地朋友們都指出佢對我同其他人好唔同, 係特別好, 此時令我覺得係時候同佢表白。

起初都係冇事, 但係當我表白完, 佢立即來個360度轉變, 變得好冷淡咁, 自此大家變得唔抽唔采咁, 即使見到面都會刻意避開, 走去其他人到, 日復一日, 終於有一次佢拉埋個男仔來同我講"我有男朋友, 你以後唔好再來搵我", 此時此刻, 整個人倒下了, 實在接受唔到事實, 要經過同學一返開解後先冇事。

我好記得有個同學講過"女死女還在,下個更可愛", 的確2年後呢句說話應驗左, 呢個又另一個故事, 點都好, 現家的確放下左佢, 諗返都係得啖笑.....

roger 發表於 2012-11-7 22:39:03

好精彩呀!

期待下集...{:215:}

tom2569h 發表於 2012-11-8 08:56:42

下集好快會出現

KUEN 發表於 2012-11-8 09:45:08

好可惜{:209:}
但係呢...有無下集..近排小小既

tom2569h 發表於 2012-11-8 10:29:19

點會冇

sam26 發表於 2012-11-8 11:47:44

360度轉變即係冇變過{:200:}{:200:}

tom2569h 發表於 2012-11-8 12:02:45

對你可能係{:215:}{:215:}{:215:}{:215:}

samuel0158 發表於 2012-11-8 14:29:21

但係可能又唔係呢....
咁就真係可惜中的可惜啦

tf00271468 發表於 2012-11-8 16:54:35

幾時有下集?{:208:}

samuel0158 發表於 2012-11-8 20:45:35

可能樓主要一星期埋一次單呢{:200:}
頁: [1] 2 3
查看完整版本: 真人真事,發生系自己身上既追女仔故事