roger 發表於 2012-12-16 12:23:59

[應節趣味測驗] 2012末日生存機率計算器

講究媽媽推出了應節趣味測驗, 2012末日生存機率計算器, 想睇吓你末日的求生機率, 快啲黎玩啦~

網址: https://apps.facebook.com/fb-doomsday
程式中心: https://www.facebook.com/appcenter/fb-doomsday


roger 發表於 2012-12-16 13:06:54

大家快啲裝黎玩吓啦, 又可以幫講究媽媽推廣一吓~!!
{:215:}

sky 發表於 2012-12-16 16:34:09

大家玩下喇XD結果可能笑死你XD

FookKwan 發表於 2012-12-16 19:42:35

幾時世界末日? {:208:}{:209:}

samuel0158 發表於 2012-12-16 21:29:11

D人話12月21日.....
不過好彩我的生存機會率都幾高{:200:}

sam26 發表於 2012-12-17 00:05:28

支持支持!!!!!

tom2569h 發表於 2012-12-17 00:11:21

未來幾日人數必會倍數上升

sky 發表於 2012-12-17 13:36:04

tom2569h 發表於 2012-12-17 00:11 static/image/common/back.gif
未來幾日人數必會倍數上升

我都希望佢可以倍數上升XDDD
頁: [1]
查看完整版本: [應節趣味測驗] 2012末日生存機率計算器