tom2569h 發表於 2013-3-19 14:27:35

公幹鬼怪事件

      2009年四月左右, 地點向大陸鶴山市(佛山隔離). 公司派我上去開會, 住一間都係有名既酒店(碧X園). 咁我早到, 咁就拎左房, 派左走廊第一間房俾我, 因為都FULL左, 所以轉唔到房. 一直都冇咩唔妥, 直到瞓覺時, 瞓到半夜, 我估三點左右, 發緊夢事FEEL到有野差我頸, 咁我精神上就醒左, 但身體想毓,但毓唔到, 眼又開唔到睇. 而且越來越大力, 就黎透唔到氣之際, 突然間身體好似有番力,

       對眼即時睇到野, 咁我雙手禁住張床用力張自己撐起, 然後望到我既左邊有個白色好似煙既人型, 清楚地見到係個阿叔既樣(有D似吳孟達), 向我面前一路游走到牆身, 穿左牆走左, 之後開燈一直瞓到天光, 第二日開完會即走.
頁: [1]
查看完整版本: 公幹鬼怪事件