TalkerMaMa.com 講究媽媽

講究媽媽 TalkerMaMa.com
找回密碼
    立即註冊
搜索
樓主: copymama
查看: 3178| 回復: 13
居住地
黃大仙區
帖子
1994
積分
5291
媽幣
55
發表於 2012-5-26 17:32:16 |
我覺得唔會囉,你個冇孝心嘅男人我唔欣賞囉,不過我會介意佢錫自己阿媽,唔錫我阿媽,最好兩個阿媽都錫,我會平衡啲,相反我都會兩個阿媽都咁錫,就算99唔中意,日久見人心,我對佢好,佢冇理由唔知嘅
居住地
黃大仙區
帖子
1994
積分
5291
媽幣
55
發表於 2012-5-26 17:32:30 |
講真呢個問題咪好似以前啲人問老公「我同你媽一齊跌落水你救邊個」一樣……咁無謂,老公可以救呀媽同時救你,根本角色地位不同,不同的愛,何必庸人自擾搵嘢嚟煩
居住地
黃大仙區
帖子
1994
積分
5291
媽幣
55
發表於 2012-5-26 17:32:43 |
非常同意!99都要妒忌不如去睇下心理醫生
居住地
黃大仙區
帖子
1994
積分
5291
媽幣
55
發表於 2012-5-26 17:32:54 |
人地棉乾碎濕湊大個仔....有功有勞, 應得既吧!!!

唔好話D99心態唔好,其實有D新抱心態都好得人驚!!!
12
返回列表
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

fastpost

隱私政策|免責聲明|Archiver|TalkerMaMa.com 講究媽媽

GMT+8, 2024-5-22 21:55

Powered by Sunkingdom Studio

回頂部