TalkerMaMa.com 講究媽媽

講究媽媽 TalkerMaMa.com
找回密碼
    立即註冊
搜索

0

收聽

2

聽眾

276

主題
居住地
黃大仙區
帖子
1994
積分
5291
媽幣
55
發表於 2012-5-26 18:52:33 | 查看: 2158 | 回復: 5 |
次次做節提早問定佢, 次次都話到時先算, 我地住得又唔係近, 我當然希望兩邊都兼顧慶祝,
到做卯前一日或當日, 就會打比C6同C6講今晚去邊度邊度食飯, 由於99自己既亞嫂個個都同
99及C6亞婆不和, 佢地都唔會出席, 99好唔鍾意, 成日咒佢地唔黎一定係有病. 如果我提出唔去
C6就會話唔係咁好, 因99好小氣, 一定想到齊, 我都好驚比佢咒囉.
由於係即慶, 次次都唔會訂定台做好準備, 結果成村人就要等成個幾鐘頭位. 做人做事無計劃, 辛苦只有自己囉
居住地
黃大仙區
帖子
1994
積分
5291
媽幣
55
發表於 2012-5-26 18:55:07 |
同你c6講,咒人嘅人地受三分自己受七分,怕咩佢咒。。。

就得一次就唔到第二次,仲要呢日子, book左位都嘔一定即時入得去坐,死出年請早啦
居住地
黃大仙區
帖子
1994
積分
5291
媽幣
55
發表於 2012-5-26 18:55:18 |
C6無咒人呀, 係99咒JAR, 唉, 99永遠覺得上門親家大晒
居住地
黃大仙區
帖子
1994
積分
5291
媽幣
55
發表於 2012-5-26 18:55:31 |
我知,我意思係叫你c6唔洗怕佢亞媽咒佢呀
居住地
黃大仙區
帖子
1994
積分
5291
媽幣
55
發表於 2012-5-26 18:55:39 |
但係我都好怕佢係背後咒我同話我無家教囉, 佢真係咩都講得出, 做佢新抱同做佢"勞弟"都無咩分別架啦
居住地
黃大仙區
帖子
1994
積分
5291
媽幣
55
發表於 2012-5-26 18:55:47 |
你係嫁老公,唔係嫁入去做奴隸,合理既就聽,唔合理真係啋佢都傻
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

fastpost

隱私政策|免責聲明|Archiver|TalkerMaMa.com 講究媽媽

GMT+8, 2024-5-22 22:03

Powered by Sunkingdom Studio

回頂部