TalkerMaMa.com 講究媽媽

講究媽媽 TalkerMaMa.com
找回密碼
    立即註冊
搜尋
收聽 短訊

raychu

主題|回復
萬寧印花 x 43個 = $25

raychu   在: 新品交易   發表於: 2013-6-27   查看: 1505   回覆: 0

raychu 2013-6-27 21:15
百家寶BB展入場劵 4 張 = $30

raychu   在: 新品交易   發表於: 2013-5-16   查看: 1636   回覆: 0

raychu 2013-5-16 21:25
萬寧印花 x 65個 = $70

raychu   在: 新品交易   發表於: 2013-5-15   查看: 1848   回覆: 1

raychu 2013-5-22 22:03
《魔驅人II》優先場戲飛 2 張 = $ 30

raychu   在: 新品交易   發表於: 2013-4-29   查看: 1505   回覆: 0

raychu 2013-4-29 18:40
《戇爸的禮物》優先場門票 2 張 = $70

raychu   在: 新品交易   發表於: 2013-4-23   查看: 1487   回覆: 0

raychu 2013-4-23 16:06
<3D 侏儸紀公園Jurassic Park 3D>換票證 2張=$100

raychu   在: 新品交易   發表於: 2013-4-9   查看: 1536   回覆: 0

raychu 2013-4-9 19:37
《古魯家族》3D優先場(粵語字幕) X 2張=$100

raychu   在: 新品交易   發表於: 2013-3-12   查看: 1677   回覆: 0

raychu 2013-3-12 22:52
《衝浪傳奇》換票証 2張=$40

raychu   在: 新品交易   發表於: 2013-3-12   查看: 1407   回覆: 0

raychu 2013-3-12 22:51
<林肯>換票証 x 2 =$90

raychu   在: 新品交易   發表於: 2013-3-6   查看: 1402   回覆: 0

raychu 2013-3-6 12:53
惠康 Welcome 笑住儲 印花 300個

raychu   在: 新品交易   發表於: 2013-3-5   查看: 2445   回覆: 0

raychu 2013-3-5 16:51
2012香港冬季購物節 一票通入場券 2張 = $20 圖片附件

raychu   在: 新品交易   發表於: 2012-12-2   查看: 1967   回覆: 1

roger 2012-12-3 16:18
《家有刁妻》優先場 2張= $70

raychu   在: 新品交易   發表於: 2012-11-27   查看: 1542   回覆: 1

roger 2012-11-27 18:50
Mannings萬寧印花 x 25個 = $20

raychu   在: 新品交易   發表於: 2012-11-16   查看: 1772   回覆: 0

raychu 2012-11-16 23:21
<移城別戀360>換票證 2張=$60

raychu   在: 新品交易   發表於: 2012-11-14   查看: 1571   回覆: 0

raychu 2012-11-14 18:54
《南方小羊牧場》13/11優先場門票2張=$40

raychu   在: 二手物品   發表於: 2012-11-12   查看: 1960   回覆: 0

raychu 2012-11-12 15:11
《寒戰》特別場門票 2張 (SOLD)

raychu   在: 二手物品   發表於: 2012-11-7   查看: 1913   回覆: 0

raychu 2012-11-7 04:04
《太極2英雄崛起》換票證 2張 = $60

raychu   在: 新品交易   發表於: 2012-11-1   查看: 1638   回覆: 1

roger 2012-11-1 20:10
半價乘搭機場快線優惠券 2張 = $10

raychu   在: 新品交易   發表於: 2012-10-26   查看: 2144   回覆: 2

AnChuen 2012-10-27 14:42
《警戰實錄》換票證 2 張 = $70

raychu   在: 新品交易   發表於: 2012-10-20   查看: 1550   回覆: 0

raychu 2012-10-20 17:41
現代美容中心SPA一日遊禮劵換領信 1 封 (價值$3,888)

raychu   在: 新品交易   發表於: 2012-10-19   查看: 2384   回覆: 3

raychu 2012-10-22 01:37

隱私政策|免責聲明|Archiver|TalkerMaMa.com 講究媽媽

GMT+8, 2024-7-24 02:36

Powered by Sunkingdom Studio

回頂部